स्क्रीन रीडर
 
    1 2  
         

बियाणे प्रक्रिया केंद्र प्रकल्पांशी संपर्क साधतात

क्र.
विभागीय कार्यालय
जिल्हा
बिज प्रक्रिया केंद्राचे नाव / चित्रांसाठी लिंकवर क्लिक करा
अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम
मोबाईल
ई-मेल
@mahabeej.com
१. अकोला
अकोला
शिवणी जि.अकोला
एस. डब्ल्यू. पाटील, वरिष्ठ कृषि अभियंता
८६६९६४२७४६
sppshioni
भाजीपाला एमआयडीसी
एस.जी.सरजोशी, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७६९
sppveg
अमरावती
तपोवन
एस.एस.अल्लमवार, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७५९
spptapowan
बुलढाणा
चिखली
ए.ई.खरात, केंद्र अभियंता
८६६९६४२७६०
sppchikhali
मलकापूर
एस.एस.अनोकार, कनिष्ठ केंद्र अभियंता (कंत्राटी)
८६६९६४२७६१
sppmalkapur
खामगाव
ए.एन.बागडे, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७४२
sppkhamgaon
वाशिम
वाशिम
व्ही.पी.पागृत, कनिष्ठ केंद्र अभियंता
८६६९६४२७६३
sppwashim
यवतमाळ
यवतमाळ
एस.एल.बुळे, कनिष्ठ केंद्र अभियंता
८६६९६४२७५४
sppyeotmal
२. नागपूर
नागपूर
बुटीबोरी
पी.व्ही.गजभिये, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७४१
sppbutibori
१०
चंद्रपूर
मुल
एस. एस. पांडे
९४०३१०६६५१, ८६६९६४२७६५
sppmul
११
भंडारा/गोंदिया
गडेगाव
कु.पी.पी.बन्सोड, केंद्र व्यवस्थापक
९५५२७८५८२९
sppgadegaon
१२
वर्धा
सेलू
एस.जी.निकोसे, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७५६
sppseloo
१३
३. जळगाव
जळगाव
एरंडोल
एस.वाय.पेंदाम, केंद्र अभियंता
८६६९६४२७२४
spperandol
१४
धुळे
दोंडाईचा
कु.ए.के.ठाकरे, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७९२
sppdondaicha
१५
नाशिक
सटाणा
एस. एस. दौंड, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७२८
sppsatana
१६
४. जालना
जालना
जालना
व्ही.ए.रेवस्कर, कनिष्ठ केंद्र अभियंता
८६६९६४२७१५
sppjalna
१७
अहमदनगर
खंडाळा
व्ही.एस.जाधव, केंद्र अभियंता
८६६९६४२७२०
sppkhandala
१८
बीड
अंबाजोगाई
पी.पी.जिभकाटे, केंद्र व्यवस्थापक
८३२९८२६७०५
sppambajogai
१९
५. पुणे
सांगली
आष्टा
कु.एस.डी.शेलार, कनिष्ठ केंद्र अभियंता
८६६९६४२७८६
sppashta
२०
६. परभणी
परभणी
परभणी
एस.बी.सोनुले, वरिष्ठ कृषी अभियंता
८६६९६४२७३१
sppparbhani
२१
उस्मानाबाद
ढोकी
पी.व्ही.जाधव, कनिष्ठ केंद्र अभियंता
८६६९६४२७०८
sppdhoki
२२
नांदेड
धनेगाव
पी.डी.बोकारे, केंद्र व्यवस्थापक
८६६९६४२७०९
sppdhanegaon
२३
हिंगोली
हिंगोली
आर.एम.जुनघरे, केंद्र अभियंता
८६६९६४२७६७
spphingoli
२४
लातूर
लातूर
टी.एम.खेडेकर, कनिष्ठ केंद्र अभियंता (कंत्राटी)
८६६९६४२७७१
spplatur
 

महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित

"महाबीज भवन", कृषी नगर, अकोला. पिन ४४४१०४, महाराष्ट्र, भारत"

पी.बी.एक्‍स. फोन : (०७२४) - २४५५०९३, २५४२०६०, टोन फ्रि नं.१८०० -२३३-८८७७
eamilemail : hoadmin@mahabeej.com
Website :www.mahabeej.com*

खान आसिफ अहमद (संगणक व्‍यवस्‍थापक, महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल

*